lördag, juli 10, 2010

miljön, pengar o girighet

I dagens DN.se står det om Miljöpartiets planer om femårigt förbud mot att bygga nya köpcentrum. Man ska "stärka kommunernas möjlighet att stå emot trycket i sådana här exploateringar", säger Maria Wetterstrand.

Anna König Jerlmyr, Moderaternas storstadspolitiska talesperson, säger att alla drabbas: kommunerna, företagen och invånarna. "Det här är mer eller mindre ett näringsförbud. Det kommer också kunna leda till höjda matpriser för dem som har det sämst i samhället."


Det sista är intressant. och felaktigt.
Det finns redan en hel del människor som är hänvisade till dyra lokala affärer i bostadsområden. Alla människor äger inte en bil att åka ut med till köpcentrum/matmarknader. Alla människor har inte råd med bil eller ens vill äga en bil.
Alla dessa shoppingcentrum som växer upp utanför staden gör att samhället byggs efter bilen och konsumtionen. Då det ofta är dåliga alternativ med kollektivtrafik till dessa ställen, blir man på ett sätt avskärmad från flera funktioner i samhället om man inte har körkort, och ännu mer om man inte har tillgång till bil.

Om större delen av all handel hamnar långt ifrån där människor bor utan andra alternativ än bil att ta sig dit så drabbar det ju endast dom som redan har det dåligt ställt. Och det drabbar miljön tusenfalt om fler tvingas/föredrar att ta bilen för alla ärenden.
men moderater kan inte tänka så långt. dom tänker bara på pengar. det är lite tråkigt.

många säger att samhället endast kan gå runt genom ekonomisk tillväxt. All BNP är bra BNP.
Nu saxar jag lite ur mitt tidigare skolarbete i Hållbar utveckling:

"Den ekonomiska tillväxten har blivit det viktigaste målet i samhället. Detta beror på vår kreditbaserade ekonomi och användningen av BNP som mätmetod av välstånd. Ekonomin baseras på skulder som betalas tillbaka med ränta. Om inte ekonomin expanderar finns inget medel tillgängligt till skuldräntan och ekonomin kollapsar.
BNP räknar alla transaktioner som ekonomisk tillväxt. Brott och skilsmässor är bra för BNP då de skapar nya flöden av pengar genom köp av bostäder och juridiska tjänster. Om skog huggs ner och arter försvinner för alltid är det bara den ekonomiska biten av skogens värde som tas upp positivt av BNP. Allting mäts i pengar och kan det inte mätas i pengar så betraktas det som värdelöst."


*

Inga kommentarer: